close icon
Üdvözöljük a Copykreában

Felismertük, hogy egy másik helyről böngészik, amely megfelel a weboldalnak. Nincs weboldalunk annak az országnak, ahonnan meglátogat, de van egy világméretű weboldalunk. Kérjük, erősítse meg, hogy melyik webhelyet szeretne meglátogatni.


Jogi közlemény

Általános tájékoztatás az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló, július 11-i 34/2002 törvényben meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés érdekében.

Cégnév: eCommProjects Internet S.L.
CIF: ES B24711269
Cím: C/Azorín 140, 24010 +34 987 80 85 73
Regisztrációs adatok: Bejegyzés a León-i kereskedelmi nyilvántartásban, 1324 kötet, 180. oldal, LE-25015 oldalszám, 1. bejegyzés.

eCommProjects Internet S.L. nem tehető felelőssé a Copykrea internetes oldalain megjelenő információk harmadik személyek általi helytelen, nem megfelelő, nem megfelelő vagy jogellenes felhasználásáért.

Hasonlóképpen, a Copykrea internetes oldalai tartalmazhatnak más, harmadik felek oldalaira mutató linkeket, amelyeket a eCommProjects Internet S.L. és a Copykrea nem ellenőrizhet, és amelyekért nem vállal felelősséget az említett oldalakon esetlegesen megjelenő tartalomért. Ezeknek a linkeknek a megléte nem jelent semmiféle társulást, egyesülést vagy részvételt a kapcsolódó szervezetekkel.

eCommProjects Internet S.L. nem vállal felelősséget a harmadik felek által a copykrea.hu weboldalunkon közzétett tartalmakért vagy információkért. A hatályos jogszabályoknak megfelelően azonban a eCommProjects Internet S.L. a jogilag illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja magát, együttműködve a nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokba ütköző, harmadik személyek jogait sértő, illetve az erkölcsbe vagy a közrendbe ütköző tartalmak megszakításában vagy adott esetben visszavonásában. Hasonlóképpen, amennyiben bármely felhasználó úgy véli, hogy a weboldalon olyan tartalom található, amely érdemi minősítés alá esik, kérjük, hogy haladéktalanul értesítsen minket a fent említett kapcsolattartási módokon keresztül.

A weboldal valamennyi tartalmának tulajdonosa a eCommProjects Internet S.L. cég, vagy adott esetben a tulajdonostól kapott licenccel vagy felhatalmazással rendelkezik. A weboldal bármely tartalmának jogosulatlan sokszorosítása, terjesztése, kereskedelmi forgalomba hozatala vagy átalakítása a szellemi és ipari tulajdonjogok megsértésének minősül, és a jogtulajdonosoknak a jogok védelme érdekében esetlegesen megfelelő bírósági vagy peren kívüli lépéseket vonhat maga után.

A weboldalon keresztül kínált egyes szolgáltatások és/vagy termékek eléréséhez meg kell adnia néhány személyes adatot. Tájékoztatjuk Önt, hogy a eCommProjects Internet S.L. megfelel a személyes adatok védelmére vonatkozó, jelenleg hatályos szabályozásoknak. Minden ezzel kapcsolatos információt megkaphat weboldalunk "Adatvédelmi politika" oldalán (az Adatvédelmi politikát itt találja).

A Copykrea-val kötött bármilyen típusú szerződés esetén a feltételekről honlapunk (az Általános Szerződési Feltételeket lásd itt)

Szellemi és ipari tulajdon

A weboldalon található minden tartalom a eCommProjects Internet S.L. tulajdonát képezi, vagy harmadik fél által átruházott; minden esetben szellemi és ipari tulajdonjogi védelem alatt állnak.

A weboldalon található bármely tartalom - mind a eCommProjects Internet S.L. tulajdonában lévő, mind a harmadik fél által ráruházott - reprodukálása, továbbítása, fordítása, terjesztése, adaptálása, hozzáférhetővé tétele vagy bármilyen más, teljes vagy részleges hasznosítása és/vagy módosítása tilos a eCommProjects Internet S.L. előzetes kifejezett és írásbeli engedélye nélkül. A weboldal használata nem biztosít jogokat a weboldalon forgalmazott termékekről, illetve a weboldalon használt márkákról, kereskedelmi nevekről, logókról vagy bármely más megkülönböztető jelről készült képek, szövegek, dokumentumok, fényképek, rajzok, grafikai ábrázolások stb. tekintetében.

A eCommProjects Internet S.L. semmilyen esetben sem felelős azért, ha egy harmadik fél helytelenül vagy nem megfelelően használja fel a weboldalon meglévő tartalmakat, illetve az ilyen használatból eredő következményekért.

A vállalat nem ad semmilyen engedélyt vagy felhatalmazást a szellemi és ipari tulajdonjogok vagy bármely más, a weboldalhoz, a szolgáltatásokhoz vagy annak tartalmához kapcsolódó tulajdon vagy jog használatára.

Minőségi politika

eCommProjects Internet S.L. egy olyan vállalat, amely fejlett szolgáltatásokat nyújt különböző ipari ágazatokban országos és nemzetközi szinten:

- "Internetes kereskedelem, valamint tartozékok és fogyóeszközök nagy- és kiskereskedelme: számítógépek, iskolai és irodaszerek, valamint erotikus és kapcsolódó termékek. Online másolási szolgáltatás."

Minőségpolitikája alkalmazásának eszközeként a vállalat stratégiai politikájának megfelelő Irányítási Rendszert alkalmaz, az UNE-EN ISO 9001:2015 referenciaszabványnak megfelelően. Hasonlóképpen, a referenciaszabványnak megfelelően minőségellenőrzéseken keresztül létrehozza az irányítási rendszer időszakos ellenőrzését, hogy végül egy akkreditált tanúsító szervezet általi hivatalos elismerést szerezzen.

A eCommProjects Internet S.L. pályájának folytatásaként, valamint az ügyfelek és más érdekelt felek elvárásainak való megfelelés érdekében a vezetőség minden tevékenységében jelen lévő minőséget támogat, úgy téve, mintha:

Az eCommProjects Internet S.L. vezetősége ebben az értelemben a következő irányelveket és kötelezettségvállalásokat állapítja meg:

A eCommProjects Internet S.L. vezetősége biztosítja az irányítási rendszer megfelelő végrehajtását, teljesítményét és folyamatos fejlesztését, hogy a szervezet minden területén és tevékenységében elérje az elvárt eredményeket, biztosítva a szükséges erőforrásokat.

A konkrét minőségcélok a eCommProjects Internet S.L. általános célkitűzéseinek részét képezik, amelyeket minden évben meghatároznak, és amelyek elérésük érdekében konkrét tervekben vagy programokban kerülnek részletezésre, a felelősök, a végrehajtási határidők és az elérésükhöz szükséges eszközök meghatározásával.

A jelen politika végrehajtása a vállalat minden tagjának felelőssége, kezdve a vezetőséggel. Annak érdekében, hogy a politikát megértsék, alkalmazzák és naprakészen tartsák, a vezetőség vállalja, hogy nyilvánosságra hozza azt, hogy a szervezetben dolgozó vagy a szervezethez kapcsolódó valamennyi személy, bármely szinten, rendelkezzen a szükséges információkkal és képzésekkel, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy tevékenységüket az Irányítási Rendszerben meghatározottaknak megfelelően végezzék.

A eCommProjects Internet S.L. címe 2024 áprilisában.

Szerzői jogi engedély

A eCommProjects Internet S.L. rendelkezik a Spanyol Reprográfiai Jogok Központjától (CEDRO) származó "Licensed Copy" minőségi címkével, amely igazolja, hogy a Copykrea-ben kinyomtatott dokumentáció jogszerűen sokszorosított.

Ez a szerzői jogi engedély lehetővé teszi a szerzői jog által védett művek, például könyvek, kézikönyvek vagy újság- és magazincikkek nyomtatását, fénymásolását és szkennelését.