close icon
Üdvözöljük a Copykreában

Felismertük, hogy egy másik helyről böngészik, amely megfelel a weboldalnak. Nincs weboldalunk annak az országnak, ahonnan meglátogat, de van egy világméretű weboldalunk. Kérjük, erősítse meg, hogy melyik webhelyet szeretne meglátogatni.


Adatvédelmi irányelvek

Törődünk az Ön magánéletével. Olvassa el alaposan a szabályzatunkat

Bővebb információ az adatvédelemről

A szervezet eCommProjects Internet S.L. betartja az Európai Unióban hatályos adatvédelmi és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat, különös tekintettel az (EU) 679/2016 rendeletre, az úgynevezett általános adatvédelmi rendelet (RGPD) és a december 5-i LO 3/2018, a személyes adatok védelméről és a digitális jogok garantálásáról (LOPDGDD).

A eCommProjects Internet S.L. rendszereit úgy alakították ki, hogy figyelembe veszik azon személyek alapvető jogainak fontosságát, akiknek az adatait feldolgozzák, különösen a magánélethez és a személyes becsülethez való jogokat. Ennek érdekében a eCommProjects Internet S.L. megfelel az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló, július 11-i 34/2002 törvénynek is.

A hatályos rendelkezésekkel összhangban a 13 év alatti gyermekek által adott hozzájárulás nem tekinthető érvényesnek az információs társadalom szolgáltatásaival összefüggésben, és a szülők vagy a törvényes gyámok engedélye szükséges, ha a hozzájárulást 13 és 18 év közötti kiskorúak adják.

Az információs társadalom szolgáltatásaival összefüggésben a szülők vagy a törvényes gyámok engedélye szükséges, ha a hozzájárulást 13 és 18 év közötti kiskorúak adják.

A eCommProjects Internet S.L. semmilyen esetben nem kér a kiskorúaktól információt szüleik vagy gyámjaik társadalmi-gazdasági helyzetéről, vagy bármilyen más, a szolgáltatások nyújtásához nem elengedhetetlen személyes adatot.

Az alábbiakban részletesen ismertetjük azokat az adatvédelmi információkat, amelyeket azoknak a személyeknek, akiknek az adatait a eCommProjects Internet S.L. kezeli, ismerniük kell.

A személyes adatokért felelősök

A eCommProjects Internet S.L. által tárolt személyes adatokért a következők felelősek:

Feldolgozott személyes adatok

Az eCommProjects Internet S.L. által kezelt személyes adatok a következők:

Ha az érdekelt fél nem adja meg ezen adatok bármelyikét, ez megakadályozhatja a jogalany és az érdekelt fél közötti kapcsolat folyamatosságát.

Minden esetben a jogalany által feldolgozott személyes adatok a megfelelő cél eléréséhez szükséges minimális és alapvető fontosságúak. (Lásd a következő szakaszt).

A személyes adatok feldolgozásának célja

A eCommProjects Internet S.L.-nál az érdekelt felek által megadott információkat a következő célok érdekében dolgozhatjuk fel:

Adatmegőrzési időszak

A személyes adatokat a eCommProjects Internet S.L. a nyújtott szolgáltatások alapján a hatályos jogszabályok által meghatározott kereteken belül, a kereskedelmi kapcsolat fenntartása és/vagy az említett kapcsolatból eredő esetleges felelősség fennállása alatt őrzi meg. Az időszak végén az adatokat megsemmisítik, és csak a jövőbeni igények érvényesítéséhez szükséges adatokat őrzik meg.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Az Ön személyes adatainak eCommProjects Internet S.L. általi feldolgozására az alábbi legitimációk közül egy vagy több alátámasztásával kerül sor:

A személyes adatok címzettjei

Az Ön személyes adatainak címzettjei, amennyiben ez az Ön mint ügyfél vagy webes felhasználó esetében alkalmazható, mindig egy szerződésben részletezett jogos megbízás keretében lesznek. Ezekre az adattovábbításokra mindig akkor kerül sor, amikor azok szükségesek az érdekelt fél által szerződött szolgáltatás nyújtásához vagy a felhasználói élmény javításához.

Ezeken túlmenően személyes adatok továbbításra kerülhetnek az Integra Media Group más vállalataihoz annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek. Ha Ön is egyértelműen és kifejezetten beleegyezését adja, ezek a vállalatok feldolgozhatják az Ön személyes adatait, hogy ajánlatokat és reklámüzeneteket küldjenek Önnek.

Az eCommProjects Internet S.L. által a weboldal felhasználóitól gyűjtött adatok a következők:

A vállalat, amely ebben az esetben hozzájuthat az Ön személyes adataihoz, mivel segítséget nyújt a eCommProjects Internet S.L.-nak az oldal karbantartásában, az Integra Media Digital S.L., amely az IntegraMedia Group része.

Ha szeretne többet megtudni a személyes adatok feldolgozásáért felelős személyekről, az érdekelt felek egyéb kategóriáiról, akik nem webfelhasználók, mert Ön ezek valamelyikébe tartozik (Ön ügyfél, munkavállaló, beszállító stb.), kérjük, jelezze felénk az alábbi e-mail címen: [email protected].

Az Európai Unión kívüli harmadik országokba történő kiküldés nem tervezett.

Feltöltés

A eCommProjects Internet S.L.-ban kizárólag a webes felhasználóktól kapott adatokból automatizált profilok készülnek. Ez lehetővé teszi a jogalany számára, hogy megismerje az oldal felhasználóinak átlagos jellemzőit, hogy az igényeiknek jobban megfelelő digitális élményt kínálhasson.

A személyes adatok feletti jogok

Az érdekelteknek joguk van megerősítést kapni arról, hogy a eCommProjects Internet S.L. kezeli-e személyes adataikat vagy sem. Ezenkívül az érdekelt feleknek joguk van hozzáférni személyes adataikhoz, kérhetik a pontatlan adataik helyesbítését vagy adott esetben azok törlését. Bizonyos körülmények között az érdekelt felek kérhetik a személyes adatok feldolgozásának korlátozását és az említett adatok más szervezethez történő hordozhatóságát is.

Amennyiben az érdekelt fél helyzetében különleges feltételek merülnek fel, az utóbbiak tiltakozhatnak személyes adataik eCommProjects Internet S.L. általi feldolgozása ellen is, ami személyes adataik feldolgozásának azonnali megszüntetését és ezen adatok megsemmisítését vonja maga után, amennyiben az érdekelt fél ezt kívánja.

Az érdekelt feleknek emellett jogukban áll panaszt tenni az illetékes ellenőrző hatóságnál, a Spanyol Adatvédelmi Ügynökségnél, ha úgy vélik, hogy adatvédelmi jogaikat megsértették. További információkat a www.aepd.es.

Amennyiben az érdekelt fél élni kíván adatvédelmi jogaival, a következő postacímen kell felvennie a kapcsolatot a eCommProjects Internet S.L.-val: C/Azorín 140, 24010 León, León (Spanyolország).

Bővebb információért küldhet e-mailt a [email protected] címre, ahonnan egy kérvényt kap a jogai gyakorlásához és az esedékes választ legfeljebb egy hónapon belül. Emlékeztetünk arra, hogy az adatvédelmi jogok gyakorlása érdekében a eCommProjects Internet S.L. jogosult a kérelmező személyazonosságának ellenőrzésére.

A eCommProjects Internet S.L. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot módosítsa, hogy azt a jövőben bekövetkező változásokhoz igazítsa.

Ez az Adatvédelmi szabályzat 2021. május 10-én hatályos.

Elérhetőségek a jogok gyakorlásához:

eCommProjects Internet S.L. C/Azorín 140 - 24010 León, León (Spanyolország). E-mail: [email protected]

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: [email protected]